Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cubo, cubui, cubitum 1 v.
 1. лежа.
 2.
 a) спя;
cubitum ire - отивам да спя.
 b) лежа край масата за ядене, седя край масата за ядене.
 c) лежа болен.

Файл: cubo.xml
Размер: 2.59 KB
Дата: 2022-04-19
XML id: LBR.cubo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии