Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


culpo 1 v.
обвинявам, осъждам.

Файл: culpo.xml
Размер: 1.44 KB
Дата: 2022-04-19
XML id: LBR.culpo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии