Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cūro 1 v.
 1. грижа се, старая се;
curo aliquid (acc.) - грижа се за нещо;
liberos educandos curo - грижа се за възпитанието на децата.
 2.
 a) уреждам, изпълнявам
mandatum curo - изпълнявам възложение,
negotia aliena curo - грижа се за чуждите задължения.
 b) купувам
signa curo - купувам знамена.
 c) плащам
dimidium pecuniae alicui (dat.) curo - плащам на някого половината пари 2.4.2.
 3.
 a) ръководя, управлявам
res Romae curo - управлявам Рим,
bellum maritimum curo - ръководя морска война.
 b) absol. разпореждам се, заповядвам.
 4. лекувам, гледам, грижа се
morbos remediis curo - лекувам болестите с лекарства,
corpus cibo curo - грижа се за тялото с храна;
curatus capillos (acc.gr) - c грижливо вчесани коси.

Файл: curo.xml
Размер: 5.78 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.curo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии