Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


curro, cucurri, cursus 3 v.
 1. intr.
 a) тичам, бягам
curro ad aliquem - тичам към някого.
 b) бързам, пътувам, плавам
curro extremos ad Indos - плавам до най-далечните земи на индите (Hor. Ep. I.1.45).
 c) бързо преминавам, протичам
currit ferox aetas - бързо преминава жестоката възраст.
 2. trans. изминавам, преминавам
stadium curro - изминавам един стадий,
campum curro - преминавам полето,
vastum aequor currimus - преплаваме огромното море (Verg. Aen. III.191).

Файл: curro.xml
Размер: 4.54 KB
Дата: 2022-07-30
XML id: LBR.curro
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии