Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


dē-ligo 1 v.
привързвам, закрепявам
navem ad ancoram deligo - закотвям кораб;
saucios deligo - превързвам ранени.

Файл: deligo.1.xml
Размер: 1.88 KB
Дата: 2022-07-19
XML id: LBR.deligo1
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии