Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


dē-sero, deseruī, desertus 3 v.
 1. напускам, изоставям
cunctis oppidis castellisque desertis - след като всички селища и укрепления бяха изоставени (Caes. B.G. II.28.2).
exercitum desero - избягвам от армията.
 2. отказвам се от, пренебрегвам, занемарявам
causam desero - отказвам се от делото,
suum ius non deseruit - не се е отказал от правата си (Cic. Caec. 35.103),
officium desero - занемарявам задълженията си;
Petreius non deserit se - Петрей не се отчая (Caes. B.C. I.75.2).

Файл: desero.xml
Размер: 4.06 KB
Дата: 2022-08-02
XML id: LBR.desero
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии