Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


dē-sīgno 1 v.
 1.
 a) посочвам, отбелязвам, определям
fines templo Iovis designavit - определи границите на храма на Юпитер I.10.5,
interea Aeneas urbem designat aratro - в същото време Еней очертава границите на града с бразда V.755,
designat oculis ad caedem unum quemque nostrum - с поглед набелязва всеки един от нас за убийство I.1.2,
 b) намеквам
hac oratione Dumnorigem designari sentiebat - разбра, че с тези думи се намеква за Думнорикс I.18.1.
 c) назначавам
aliquem consulem designo - назначавам някого за консул, особ. part. dēsīgnātus (m), a (f) , um (n) избран, бъдещ
consul designatus - избран консул.
 2. изобразявам
elusam imagine tauri Europen designat - изобразява Европа, заблудена от образа на бик VI.103.

Файл: designo.xml
Размер: 5.11 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.designo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии