Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


dē-sisto, destitī, destitūrus 3 v.
 1. отстъпвам, оттеглям се.
 2.
 a) отказвам се
itinere desisto - отказвам се от пътуване,
de sententiā desisto - отказвам се от мнение,
ab incepto desisto - отказвам се от намерение;
с gen.:
desisto pugnae - оттеглям се от битка.
 b) преставам
desisto hortari - преставам да насърчавам.

Файл: desisto.xml
Размер: 3.25 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.desisto
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии