Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ēdictio, ōnis (f) n.
съобщение, разпореждане, заповед.

Файл: edictio.xml
Размер: 1.69 KB
Дата: 2022-08-12
XML id: LBR.edictio
Eзик: la


Приложения

Съкращения

Библиографии