Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ē-dūco, еdūxī, еdūctus 3 v.
 1. изтеглям, изваждам, изкарвам
gladium е vaginā educo - изваждам меч от ножницата,
telum corpore educo - изваждам копие от тялото,
sortem educo - тегля жребий.
 2. извеждам, отвеждам
aliquem (acc.) secum rus educo - отвеждам някого с мен на село,
copias e castris educo - извеждам войската от лагера;
aliquem (acc.) in ius educo - повиквам на съд.
 3.
 a) издигам, построявам
pyramides educo - издигам пирамиди;
прен. превъзнасям, хваля.
 b) възпитавам
aliquem (acc.) а parvulo educo - възпитавам някого от съвсем малък.

Файл: educo1.xml
Размер: 4.85 KB
Дата: 2022-08-12
XML id: LBR.educo1
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии