Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


elaboratio, onis (f) n.
обработване.

Файл: elaboratio.xml
Размер: 1.59 KB
Дата: 2022-08-29
XML id: LBR.elaboratio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии