Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


etiam-sī coniunct.
дори ако, ако и да.

Файл: etiamsi.xml
Размер: 1.52 KB
Дата: 2022-10-04
XML id: LBR.etiamsi
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии