Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


exhibitio, ōnis (f) n.
даване.

Файл: exhibitio.xml
Размер: 1.44 KB
Дата: 2022-10-20
XML id: LBR.exhibitio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии