Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


foedus, eris (n) n.
 1. съюз, договор
foedus facere cum aliquo - сключвам съюз с някого;
foedus thalami - брак, - брачен съюз.
 2. закон, ред
foedus naturae - природен закон
foedus mundi - световен порядък.

Файл: foedus1.xml
Размер: 2.87 KB
Дата: 2022-10-20
XML id: LBR.foedus1
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии