Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


frūnīscor 3 v.
наслаждавам ce
sua omnia frunisci - да се наслаждаваш на всичко свое (Aul. Gel. XVII.2.5)

Файл: fruniscor.xml
Размер: 1.96 KB
Дата: 2022-12-10
XML id: LBR.fruniscor
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии