Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


hic, heic adv.
тук, на това място; при тези обстоятелства, в този случай; сега, в това време.

Файл: hic1.xml
Размер: 1.92 KB
Дата: 2024-03-15
XML id: LBR.hic.1
Eзик: la


Приложения

Съкращения

Библиографии