Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


horribillis (m) (f), e (n)
страшен, ужасен.

Файл: horribillis.xml
Размер: 1.63 KB
Дата: 2023-04-19
XML id: LBR.horribillis
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии