Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


il-lūstris (m) (f), e (n) adi.
 1. светъл, сияен
stella illustris - сияйна звезда;
solis candor illustrior est quam ullius ignis - блясъкът на слънцето е по-ярък от този на който и да било огън (Cic. N.D. II.40).
 2.
 a) ясен, блестящ
exemplum illustre - понятен приме
oratio illustris - блестяща реч.
 b) славен, знаменит, знатен
orator illustris - знаменит оратор
nomen illustre - славно име;
illustri loco natus - човек от знатен произход.
 c) важен, необикновен
res illustris - важно нещо
causa illustris - значима причина.

Файл: illustris.xml
Размер: 5.13 KB
Дата: 2023-10-11
XML id: LBR.illustris
Eзик: la


Приложения

Съкращения

Библиографии