Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


il-lūstro 1 v.
 1. осветявам, огрявам
sol illustrat oras - слънцето огрява бреговете (Hor. Carm. IV.14.6).
 2.
 a) изяснявам, разбулвам
ius obscure et ignotum patefacere et illustrare - излагам нагледно и пояснявам мъглявото и непознато право (Cic. de Orat. I.39.177)
verum illustro - изяснявам истината;
quae illustrata, patefacta, comperta sunt per me - тези неща са изяснени от мен, разкрити са и са направени общо достояние (Cic. Cat. III.3).
 b) придавам блясък, украсявам, прославям
orationem sententiis illustro - украсявам речта с мъдри мисли
aliquem laudibus illustro - прославям някого с похвали.

Файл: illustro.xml
Размер: 4.32 KB
Дата: 2023-10-11
XML id: LBR.illustro
Eзик: la


Приложения

Съкращения

Библиографии