Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


in-cido, incidī, 3 v.
 1. падам в, падам върху
in foveam incidit - попадна в капан (Cic. Phil. 4.5.12)
capitibus nostris (dat.) incidit - стоварва се върху главите ни,
incidit caput arae - главата падна върху олтара (Ov. Met. V.104);
tela incidentia - падащи стрели;
amnes incidunt flumini - притоците се вливат в реката (Liv. XLIV.31.4).
 2.
 a) налитам, натъквам се, нападам
in aliquem incido - нападам някого,
alicui (dat.) incido - нападам някого,
in angustias incido - попадам в затруднение,
inter catervas armotorum incidunt - натъкват се на шайки въоръжени мъже (Liv. XXV.39.4);
in manus alicuius (gen.) incido - попадам в нечии ръце;
in morbum incido - разболявам ce;
in mentionem incido - случайно си спомням,
in sermonem incido - случайно заговарям;
incidit mihi in mentem - хрумва ми;
quae res tandem inciderat - за какво беше дума?,
in aliquem incido - съгласявам се с мнението на някого.
 b) случвам се, произлизам, ставам
incidit bellum - избухва война,
incidit res - случва се нещо,
incidit periculum - настава опасност,;
incidit de uxoribus menti - случайно случайно стана дума за съпруги (Liv. I.57.6);
forte ita incidit, ut - случи се така, че.
 3. нападам, обземам, обхващам
incidit terror exercitui - ужас обзе войската (Caes. B.C. III.13).

Файл: incido1.xml
Размер: 8.91 KB
Дата: 2023-12-11
XML id: LBR.incido1
Eзик: la


Приложения

Съкращения

Библиографии