Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


in-dīco, indixi, indictus 3 v.
  1.
 a) обявявам, официално съобщавам, определям
indico diem comitiis - определям ден за свикване на народното събрание,
indico diem pugnae - определям ден за битка,
indico bellum - обявявам война,
indico spectaculum finitimis - разгласявам за зрелището сред съседните племена (Liv.I.9.7)
 b) заповядвам да дойде, повиквам
indico exercitum aliquo - свиквам войската някъде,
indico ad portam - свиквам пред портата.
 2. налагам
indico tributum - налагам данък.

Файл: indico1.xml
Размер: 4.13 KB
Дата: 2023-12-12
XML id: LBR.indico1
Eзик: la


Приложения

Съкращения

Библиографии