Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 1


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
вм.вместо
особ.особено
муз.музикален термин////
обикн.обикновено???
прен.преносно значение???
ст. ф.стара форма???
стил.стилистически???
abl. orig.аблатив на поизходаablativus originis
abl. sep.аблатив на отделянетоablatuvus separationis
acc. c. inf.????accusativus cum infinitivo
acc. dir.акузатив за посокаaccusativus directionis
acc. duplexдвоен винителен падежaccusativus duplex
acc. gr.гръцки акузативaccusativus Graecus
adv.наречиеadverbium
abl.аблативcasus ablativus
винителен падежcasus accusativus
dat.дателен падежcasus dativus
gen.родителен падежcasus genitivus
nom.именителен падежcasus nominativus
dat. pers.датив при вършителя на действиетоdativus personae
  • Страница