Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри съкращения


Списък съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 5 / Намерени резултати : 89 / Текуща страница: 1


  • Страница

Съкращение
Значение
Значение
coll.nomen collectivumсъбирателно съществително име
вж.вижvide
trans.транзитивен глаголverbum transitivum
refl.възвратен глаголverbum reflexivum
intr.непреходен глаголverbum intransitivum
indecl.несклоняем глаголverbum indeclinabile
impers.безличен глаголverbum impersonale
v. def.дефективен глаголverbum defectivum
v.глаголverbum
ирон.иронична употребаusus ironicus
abs.абсолютна употреба на глаголаusus absolutus
зоол.зоологически терминterminus zoologicus
рет.реторически терминterminus retoricus
рел.религиозен терминterminus religiosus???
поет.поетически терминterminus poeticus
фил.философски терминterminus philosophicus/ philosophus
фарм.фармацевтичен терминterminus pharmaceuticus
воен.военен терминterminus militaris
мед.медицински терминterminus medicus
мор.морски терминterminus maritimus
  • Страница