Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри библиографии

Списък библиографии

Резултати на страница : 20 / Страници: 6 / Намерени резултати : 119 / Текуща страница: 3


Автор съкратен
Заглавие съкратено
Автор лат.
Заглавие лат.
Автор
Заглавие
Cic.Agr.Marcus Tullius CiceroDe lege agraria Марк Тулий ЦицеронЗа поземления закон
Cic.Amic.Marcus Tullius CiceroDe amicitia Марк Тулий ЦицеронЗа приятелството
Cic.Att.Marcus Tullius CiceroAd Atticum Марк Тулий ЦицеронПисма до Атик
Cic.Br.Marcus Tullius CiceroBrutus Марк Тулий ЦицеронБрут
Cic.Caec.Marcus Tullius CiceroPro Caecina Марк Тулий ЦицеронВ защита на Цецина
Cic.Cael.Marcus Tullius CiceroPro Caelio Марк Тулий ЦицеронВ защита на Целий
Cic.Catil.Marcus Tullius CiceroIn Catilinam Марк Тулий ЦицеронСрещу Катилина
Cic.Cat.Marcus Tullius CiceroCato Maior vel de Senectute Марк Тулий ЦицеронКатон Стари или за старостта
Cic.Clu.Marcus Tullius CiceroPro Cluentio Марк Тулий ЦицеронВ защита на Клуенций
Cic.Deiot.Marcus Tullius CiceroPro rege DeiotaroМарк Тулий ЦицеронВ защита на цар Дейотар
Cic.De Orat.Marcus Tullius CiceroDe oratore Марк Тулий ЦицеронЗа оратора
Cic.Div.Marcus Tullius CiceroDe divinatione Марк Тулий ЦицеронЗа предсказанието
Cic.Div.Caec.Marcus Tullius CiceroDe divinatione in Caecilium Марк Тулий ЦицеронЗа предсказанието срещу Цецилий
Cic.Dom.Marcus Tullius CiceroDe domo sua Марк Тулий ЦицеронЗа своя дом
Cic.Fam.Marcus Tullius CiceroAd familiares Марк Тулий ЦицеронПисма до близките
Cic.Fat.Marcus Tullius CiceroDe fato Марк Тулий ЦицеронЗа предопределението
Cic.Fin.Marcus Tullius CiceroDe finibus bonorum et malorum Марк Тулий ЦицеронЗа границите на доброто и злото
Cic.Flac.Marcus Tullius CiceroPro Flacco Марк Тулий ЦицеронВ защита на Флак
Cic.Imp.Marcus Tullius CiceroDe imperio Gnei Pompei Марк Тулий ЦицеронЗа военната власт на Гней Помпей
Cic.Inv.Marcus Tullius CiceroDe inventione Марк Тулий ЦицеронЗа откриването на темата