Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък sentences

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 257 / Текуща страница: 1


  • Страница

Латински
Превод
Коментар
Библиография
Автор

Ав ovo usque ad mala

От игла до конец.

(букв. „от яйцето– до ябълките“, т.е. от начало докрай, защото обядът започвал с яйце и завършвал с ябълка)

HorSХораций, „Сатири“, I, 3,6

Ad hoc

За това. / За определената цел. / За конкретния случай.

Ad Kalendas (Calendas) Graecas

На куково лято.

(букв. „нa гръцките календи“, т.е. никога, тъй като календите съществуват само в римския календар).

SuetAugСветоний, „Дванадесетте цезари“ („Божественият Август“), 87

Alea iacta est

Жребият е хвърлен.

(букв. „зарът е хвърлен“ - думи на Юлий Цезар при преминаването на реката Рубикон, с което започва гражданска война) 

SuetCaesСветоний, „Дванадесетте цезари“ („Божественият Юлий“), 31-33

Alibi

Другаде. / Алиби.

(юр.  доказателство, че обвиняемият е бил другаде по време на престъплението)

A capite ad calcem

От глава до пети.

Ad Hominem

За определен човек.

Ad infinitum

До безкрайност.

Ad litteram

Буквално, дословно.

Ad maiorem Dei gloriam 

За по-голяма прослава на Бога.

(мотото на ордена на йезуитите)

Ad nauseam

До втръсване.

(букв. докато започне да ти се гади)

Alma mater

Майка хранилница.

(название на висшите училища)

Alter ego

Друго аз/ Второ аз.

Amantes amentes

Влюбените са безумни.

TerAnTer. An. I.3.13

Amicus certus in re incerta cernitur
 

Сигурният приятел проличава в несигурно дело.

Enn. Hec. fr. 210

Amor non est medicabilis herbis

Любовта не се лекува с билки.

OvHeroidOv. Her. V.149

Aquila non captat muscas

Орелът мухи не лови. 

A priori

Предварително.

Ars longa, vita brevis

Животът е кратък, изкуството - вечно.

(Хипократов афоризъм, отнасящ се до изкуството на медицината)

Audiatur et altera pars

Нека се изслуша и другата страна.

  • Страница