Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък sentences

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 257 / Текуща страница: 1


  • Страница

Латински
Превод
Коментар
Библиография
Автор

Timeo Danaos ет dona ferentes

Боя се от данайците дори когато носят дарове.

 

VergAenVerg. Aen. II.49

Suum cuique

Всекиму своето.

 

CicNDCic. N.D. III.38.

Vivere est cogitare

Да живееш, значи да мислиш.


 

CicTuscCic. Tusc. V.38.111

Vespere laudatur dies

Денят се познава по вечерта.

 

(букв. „Денят се хвали вечерта“)

Urbi еt orbi

Към Града и към света.

 

OvFastOv. Fast. II. 684

Sublata causa tollitur morbus

 

мед. C отстраняване на причината се премахва и болестта.

Via trita est tutissima

 

Отъпканият път е най-сигурен.

Vasa inania plurimum sonant

Празните съдове дрънчат най-много.

 

(прен. “Най-много шум вдигат глупавите хора.”)

Variatio delectat

 

Разнообразието носи радост.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito

Ти не отстъпвай пред злините, а по-смело върви срещу тях.

 

VergAenVerg. Aen. VI.95

Testis unus, testis nullus

 

Юр. Един свидетел не е свидетел.

O tempora, o mores!

O, времена, o, нрави!

CicCatilЦицерон, „Речи срещу Катилина“, 1,1, 2

O sancta simplicitas!

O, свещена простота!

(Jan Hus)

Si vis amari, ama!
 

Ако искаш да те обичат, обичай!
 

SenEpSen. Luc. I.9.6.

Si vis pacem, para bellum
 

Ако искаш мир, готви се за война.
 

Veg. Ren. Re mil. III. Proem.

Si tacuisses, philosophus mansisses!
 

Ако си беше мълчал, щеше да си останеш философ!

Si vivis Romae, Romano vivito more

 

Ако си в Рим, прави като римляните. 

Semper avarus eget
 

Алчният никога няма насита.

 

HorEpodHor. Ep. I.2.56

Maxima egestas avaritia

Алчността е най-страшната бедност.

Avaritia omnia vitia habet

Алчността съдържа всички пороци.

(Aul. Gel. Att. XI.2.2)
  • Страница