Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък sentences

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 257 / Текуща страница: 1


  • Страница

Латински
Превод
Коментар
Библиография
Автор

Si vivis Romae, Romano vivito more

 

Ако си в Рим, прави като римляните. 

Sol lucet omnibus
 

Слънцето грее за всички. 
 

Petr. Sat. 100

Ad hoc

За това. / За определената цел. / За конкретния случай.

Sublata causa tollitur effectus 

 

Юр. С отстраняване на причината се премахва и следствието.

Alibi

Другаде. / Алиби.

(юр.  доказателство, че обвиняемият е бил другаде по време на престъплението)

Sublata causa tollitur morbus

 

мед. C отстраняване на причината се премахва и болестта.

A capite ad calcem

От глава до пети.

Tabula rasa
 

Чиста дъска.

 

(Състояние на ума преди натрупване на информация.)

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

 

Времената се менят и ние се меним с тях.

Ad Hominem

За определен човек.

Testis unus, testis nullus

 

Юр. Един свидетел не е свидетел.

Ad infinitum

До безкрайност.

Ad litteram

Буквално, дословно.

Ad maiorem Dei gloriam 

За по-голяма прослава на Бога.

(мотото на ордена на йезуитите)

Ad nauseam

До втръсване.

(букв. докато започне да ти се гади)

Ubi bene, ibi patria

 

Където е добре, там е отечеството.

Alma mater

Майка хранилница.

(название на висшите училища)

Alter ego

Друго аз/ Второ аз.

Amicus certus in re incerta cernitur
 

Сигурният приятел проличава в несигурно дело.

Enn. Hec. fr. 210

Uti, non abuti
 

Употребявай, а не злоупотребявай.
 

  • Страница