Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък sentences

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 257 / Текуща страница: 1


  • Страница

Латински
Превод
Коментар
Библиография
Автор

Si vivis Romae, Romano vivito more

 

Ако си в Рим, прави като римляните. 

Sol lucet omnibus
 

Слънцето грее за всички. 
 

Petr. Sat. 100

Ad hoc

За това. / За определената цел. / За конкретния случай.

Somnus est imago mortis
 

Сънят е подобие на смъртта.
 

CicTuscCic. Tusc. I.38.92.

Fortuna nimium quem fovet, stultum facit
 

Когато съдбата твърде много те обича, те прави глупав. 
 

SyrSyr. 173.

Sublata causa tollitur effectus 

 

Юр. С отстраняване на причината се премахва и следствието.

Sublata causa tollitur morbus

 

мед. C отстраняване на причината се премахва и болестта.

Suum cuique

Всекиму своето.

 

CicNDCic. N.D. III.38.

A capite ad calcem

От глава до пети.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

 

Времената се менят и ние се меним с тях.

Ad Hominem

За определен човек.

Testis unus, testis nullus

 

Юр. Един свидетел не е свидетел.

Ad infinitum

До безкрайност.

Timeo Danaos ет dona ferentes

Боя се от данайците дори когато носят дарове.

 

VergAenVerg. Aen. II.49

Ad litteram

Буквално, дословно.

Trahit sua quemque voluptas
 

Всеки е увлечен от своя страст.
 

VergEclVerg. Ecl. II.65

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito

Ти не отстъпвай пред злините, а по-смело върви срещу тях.

 

VergAenVerg. Aen. VI.95

Ubi bene, ibi patria

 

Където е добре, там е отечеството.

Unus pro multis
 

Един за мнозина.

 

VergAenVerg. Aen. V. 815

Alter ego

Друго аз/ Второ аз.

  • Страница