Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък sentences

Резултати на страница : 20 / Страници: 13 / Намерени резултати : 257 / Текуща страница: 1


  • Страница

Латински
Превод
Коментар
Библиография
Автор


Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei, Deo
 

Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието - Богу.
 

Matth. 22:21

Sublata causa tollitur morbus

 

мед. C отстраняване на причината се премахва и болестта.

Suum cuique

Всекиму своето.

 

CicNDCic. N.D. III.38.

Testis unus, testis nullus

 

Юр. Един свидетел не е свидетел.

Timeo Danaos ет dona ferentes

Боя се от данайците дори когато носят дарове.

 

VergAenVerg. Aen. II.49

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito

Ти не отстъпвай пред злините, а по-смело върви срещу тях.

 

VergAenVerg. Aen. VI.95

Urbi еt orbi

Към Града и към света.

 

OvFastOv. Fast. II. 684

Variatio delectat

 

Разнообразието носи радост.

Vasa inania plurimum sonant

Празните съдове дрънчат най-много.

 

(прен. “Най-много шум вдигат глупавите хора.”)

Vespere laudatur dies

Денят се познава по вечерта.

 

(букв. „Денят се хвали вечерта“)

Via trita est tutissima

 

Отъпканият път е най-сигурен.

Vivere est cogitare

Да живееш, значи да мислиш.


 

CicTuscCic. Tusc. V.38.111

A capite ad calcem

От глава до пети.

A priori

Предварително.

Ad hoc

За това. / За определената цел. / За конкретния случай.

Ad Hominem

За определен човек.

Ad infinitum

До безкрайност.

Ad Kalendas (Calendas) Graecas

На куково лято.

(букв. „нa гръцките календи“, т.е. никога, тъй като календите съществуват само в римския календар).

SuetAugСветоний, „Дванадесетте цезари“ („Божественият Август“), 87

Ad litteram

Буквално, дословно.

Ad maiorem Dei gloriam 

За по-голяма прослава на Бога.

(мотото на ордена на йезуитите)

  • Страница