Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип degree

comp.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 2

citō comp. citius, superl. citissime adv.

скоро, бързо.

Статия >>

bene comp. adv. melius comp., optime superl.

добре, сполучливо, успешно, твърде.

Статия >>