Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип frequency

винаги обикн. особ. особ. рядко
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 1

cum praep. с abl.

c, заедно c, когато, откак, колкото пъти, колчем, като, след като, понеже, тъй като, ако и да, докато, а пък.

Статия >>