Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f f. m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 10 / текуща страница: 1 / намерени резултати 187

disciplina, ae (f) n.

обучение, учение, наука, знание, изкуство, училище, школа, система, дисциплина, ред, устройство, принципи, правила, начин на постъпване, обичай, навик.

Статия >>

aestās, ātis (f) n.

лято, лятна жега, година.

Статия >>

figūra, ae (f) n.

външност, вид, образ, фигура, красота, начин, род, падежна форма, падеж.

Статия >>

dives, (m) (f) (n) divitis gen., ськр. dīs, (m) (f) (n) ditis gen.

богат, богаташ, плодовит, изобилен, съдържателен, скъп, разкошен.

Статия >>

aequus, a (f) , um (n) adi.

равен, равнина, благоприятен, равнодушен, спокоен, благосклонен, приятели, справедлив, справедливост, право, еднакъв.

Статия >>

basilica, ae (f) n. гр.

базилика.

Статия >>

cultūra, ае (f) n.

обработване, земеделие, образование, развитие, почитане, угодничество.

Статия >>

eloquentia, ae (f) n.

красноречие.

Статия >>

fortis (m) (f), e (n)

силен, як, здрав, траен, смел, храбър, безстрашен, мъжествен.

Статия >>

cōpia, ae (f) n.

изобилие, множество, запаси, средства, припаси, имот, богатство, войски, възможност, случай, Копия.

Статия >>

fāma, ae (f) n.

слух, мълва, обществено мнение, слава, добро име, чест, лошо име, лоша слава, безчестие, Мълва, богиня.

Статия >>

asperitās, ātis (f) n.

грапавина, неравност, суровост, грубост, строгост, киселина, горчивина, острота, язвителност, трудност, мъчнотия.

Статия >>

caedes, is (f) n.

убиване, убийство, клане, принасяне в жертва, кръв, убити, трупове.

Статия >>

exhibitio, ōnis (f) n.

даване.

Статия >>

effigies, ēī (f) n.

образ, лик, изображение, картина, портрет, призрак, образец, идеал.

Статия >>

comitiālis (m) (f) , e (n) adi.

принадлежащ на comitia (народно събрание), отнасящ се до comitia.

Статия >>

audiēns, entis (m) (f) n.

слушател.

Статия >>

bōs, bovis (m) (f) n. gen. pl. boum bovum dat. pl. bubus bobus abl. pl. bubus bobus

вол, крава.

Статия >>

cinis, eris (m) (f) n.

пепел, пепелище, развалини.

Статия >>

aedēs и aedis, is (f) n.

жилище, стая, храм, къща, килийка на пчели.

Статия >>