Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f f. m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 12 / текуща страница: 1 / намерени резултати 235

gēns, gentis (f) n.

род, човечество, потомък, племе, народ, община, област, страна.

Статия >>

familiāris (m) (f) , e (n) adi.

домашен, семеен, фамилен, близък, интимен, приятелски, семеен приятел, приятел, отнасящ се до собствената държава.

Статия >>

galea, ae (f) n.

кожен шлем, шлем.

Статия >>

culpa, ае (f) n.

вина, простъпка, грешка, виновник.

Статия >>

aeternitās, ātis (f) n.

вечност, безсмъртие.

Статия >>

elaboratio, onis (f) n.

обработване.

Статия >>

brevitas, ātis (f) n.

краткост, сбитост.

Статия >>

angustiae, ārum (f) pl. n. рядко angustia, ae (f) n.

теснина, краткост, нужда, липса, мъчнотия, затруднение.

Статия >>

cellula, ae n. (f)

клетка, малко помещение.

Статия >>

im-mānis (m) (f), e (n) adi.

необикновено голям, грамаден, огромен, необикновен, чудовищен, ужасен, страшен, свиреп, жесток.

Статия >>

imāgo, inis (f) n.

изображение, образ, картина, вид, сянка, привидение, призрак, представа, идея, мисъл.

Статия >>

cervix, īcis (f) n.

врат, шия, тил.

Статия >>

admiratio, onis (f) n.

учудване, чудноватост, забележителност, особеност.

Статия >>

in-gēns (m) (f) (n) , gen. ingentis

огромен, много голям, твърде значителен, силен.

Статия >>

crūdēlitās, ātis (f) n.

жестокост.

Статия >>

gravis (m) (f) , e (n) adi.

тежък, обременителен, непоносим, мъчителен, строг, опасен, силен, имащ тежест, влиятелен, важен, значителен, сериозен, положителен, убедителен, натоварен, претоварен, обременен, забременяла, бременна, изтощен, измъчен, слаб.

Статия >>

advena, ae (m) (f) n.

пришълец, чужденец, пътник, чуждестранен, чужд, неопитен, новак.

Статия >>

hōra, ae (f) n. гр.

час, една дванайсета от светлата част на денонощието, време, годишно време, сезон, слънчев часовник, воден часовник.

Статия >>

gratia, ae (f) n.

приятност, прелест, привлекателност, Грации, Харити, дъщери на Зевс и Евринома,богини на прелестта и красотата: Ефросина, Аглая и Талия, благоразположение, проявяване на внимание, угода, за, поради, по причина на, благодарност, безвъзмездно, безплатно, даром, гратис, благоволение, доверие, влияние, значение, сила, приятелски отношения.

Статия >>

auctor, auctōris (m) (f) n.

поръчител, свидетел, образец, пример, виновник, инициатор, подбудител, съветник, създател, творец, автор, основател, родоначалник, който потвърждава, който одобрява, притежател, продавач, опекун, защитник.

Статия >>