Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f f. m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 11 / текуща страница: 1 / намерени резултати 207

Idūs, uum (f) n.

иди, 15-и ден на месеците март, май, юли и октомври, 13-и ден на останалите месеци.

Статия >>

implicātio, ōnis (f) n.

преплитане.

Статия >>

causa caussa, ae (f) n.

причина, повод, спорен въпрос, въпрос, случай, съдебно дело, процес, интереси, полза, положение, обстоятелство, приятелски връзки, предлог, основание, извинение, причина за разболяване.

Статия >>

auctor, auctōris (m) (f) n.

поръчител, свидетел, образец, пример, виновник, инициатор, подбудител, съветник, създател, творец, автор, основател, родоначалник, който потвърждава, който одобрява, притежател, продавач, опекун, защитник.

Статия >>

columna, ае (f) n.

колона, стълб, колоните при книгопродавците, по които те излагали новите книги, опора, защита.

Статия >>

ambitio, ōnis (f) n.

домогване до длъжност, домогване до място, домогване до служба и др., търсене разположението на народа, ласкателство, демагогия, великолепие, блясък, пристрастие, честолюбие, амбиция, жажда.

Статия >>

dēfectio, ōnis (f) n.

отделяне, отцепване, отмятане, изчезване, изгубване, изтощение, слабост.

Статия >>

divitiae, ārum (f) n.

богатство, съкровища, скъпоценности, плодовитост.

Статия >>

condicio, ōnis (f) n.

договор, споразумение , условие, предложение, брачен договор, женитба, състояние, положение, основаване, създаване.

Статия >>

clādēs cladis, is (f) n.

нараняване, загуба, нещастие, поражение.

Статия >>

aqua, ае (f) n.

вода, водопровод, воден часовник.

Статия >>

humilis (m) (f) , e (n) adi

нисък, ниско разположен, плитък, с нисък произход, прост, долен, незначителен, нищожен, слаб, беден, покорен, смирен, малодушен, унил, отпаднал, обикновен.

Статия >>

fuga, ae (f) n.

бягство, възможност за бягство, средство за бягство, средство, случай за бягство, избягване от родината, доброволно изгнание, заточение, бързина, бяг, избягване, боязън, c бягане, страхливо, по-страхливо.

Статия >>

disciplina, ae (f) n.

обучение, учение, наука, знание, изкуство, училище, школа, система, дисциплина, ред, устройство, принципи, правила, начин на постъпване, обичай, навик.

Статия >>

cellula, ae n. (f)

клетка, малко помещение.

Статия >>

amīcitia, ае (f) n.

приятелство, приятели.

Статия >>

commūnis (m) (f) , e (n) adi.

общ, обществен, обикновен, делничен, община, обществен имот, общество, граждани, за общо ползване, за всички, общо, c еднаква обща част за двама, наполовина, общителен, ласкав, вежлив.

Статия >>

dif-ficilis (m) (f), e (n) adi.

мъчен, труден, опасен, своенравен, опак, вироглав, непоносим, суров.

Статия >>

dēdicātio, ōnis (f) n.

посвещаване, освещаване.

Статия >>

cognitio, ōnis (f) n.

познаване, узнаване, запознаване, понятие, представа, разследване.

Статия >>