Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f f. m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 10 / текуща страница: 1 / намерени резултати 196

coniux, coniugis (m) (f) n., coniūnx

съпруг, съпруга, съпрузи, годеница, възлюбена.

Статия >>

dōs, dōtis (f) n.

зестра, дар, подарък, талант.

Статия >>

artifex, ficis (m) (f) n.

художник, майстор, създател, творец, автор, виновник, майсторски, изкусен, похватен.

Статия >>

bestia, ае (f) n.

животно, звяр.

Статия >>

contumēlia, ae (f) n.

оскърбление, обида, нещастие, злополука.

Статия >>

aciēs, ēī (f) n.

острие, връх, сила, остър поглед, острота на погледа, зоркост, око, зеница, проницателност, бойна редица, боен ред, сражение, битка, спор, бойно поле.

Статия >>

casa, ае (f) n.

колиба, къщичка.

Статия >>

adulēscentia, ae (f) n.

младост, юношество.

Статия >>

coniūrātio, ōnis (f) n.

взаимна клетва, клетвен съюз, съзаклятие, заговор, съзаклятници.

Статия >>

dives, (m) (f) (n) divitis gen., ськр. dīs, (m) (f) (n) ditis gen.

богат, богаташ, плодовит, изобилен, съдържателен, скъп, разкошен.

Статия >>

commoditās, atis (f) n.

съразмерност, съвършенство, удобен случай, удобство, полза, преимущество, угаждане, снизходителност.

Статия >>

concordia, ae (f) n.

съгласие, единодушие.

Статия >>

disciplina, ae (f) n.

обучение, учение, наука, знание, изкуство, училище, школа, система, дисциплина, ред, устройство, принципи, правила, начин на постъпване, обичай, навик.

Статия >>

eruptio, ōnis (f) n.

избухване, изригване, внезапно излизане на обсадените, нападение.

Статия >>

castimonia, ае (f) n.

телесна чистота, въздържаност, нравственост.

Статия >>

cōpia, ae (f) n.

изобилие, множество, запаси, средства, припаси, имот, богатство, войски, възможност, случай, Копия.

Статия >>

ancilla, ае (f) n.

слугиня, робиня.

Статия >>

cōnstāns (m) (f) (n) , gen. antis

твърд, спокоен, постоянен, неизменим, еднакъв, еднообразен, едногласен, последователен, упорит.

Статия >>

cultūra, ае (f) n.

обработване, земеделие, образование, развитие, почитане, угодничество.

Статия >>

cupiditās, ātis (f) n.

силно желание, страст, алчност, преданост, въодушевление, пристрастие.

Статия >>