Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 7 / текуща страница: 1 / намерени резултати 125

audiēns, entis (m) (f) adi.

слушател.

Статия >>

com-plūres (m) (f) , ra / ria (n) , gen. rium pl. adi.

твърде много, мнозина, някои.

Статия >>

ars, artis (f) n.

сръчност, похватност, опитност, занаят, изкуство, наука, теория, произведение на изкуството, добри качества, лоши качества, склонности, хитрост, лукавство.

Статия >>

cōgitātio, ōnis (f) n.

мислене, размишляване, план, намерение, способност за мислене, въображение.

Статия >>

aeternitās, ātis (f) n.

вечност, безсмъртие.

Статия >>

arx, arcis (f) n.

укрепена височина, укрепление, крепост, акропол, връх, защита, прибежище, основа, същност, опора.

Статия >>

audacia, ае (f) n.

смелост, решителност, дързост, дръзки постъпки.

Статия >>

aestās, ātis (f) n.

лято, лятна жега, година.

Статия >>

audientia, ae (f) n.

внимание, възможност за слушане.

Статия >>

cella, ae (f) n.

помещение, стая, килия, изба за припаси, склад, стая за робите и слугите, помещение в храм, където е стояло изображението на бога, килийка в медена пита.

Статия >>

bestia, ае (f) n.

животно, звяр.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>

сеrа, ае (f) n. гр.

восък, дъсчица за писане, намазана с восък, страница, восъчен печат, восъчни изображения, изображения на деди.

Статия >>

cāritās, ātis (f) n.

висока цена, скъпотия, голямо уважение, любов.

Статия >>

antīquitās, ātis (f) n.

древност, старите хора, дълбока старост, история на древността, древни паметници, древна простота, честност.

Статия >>

adulēscentia, ae (f) n.

младост, юношество.

Статия >>

calamitas, ātis (f) n.

загуба, бедствие, нещастие, неуспех, поражение, гибел.

Статия >>

Aprīlis (m) (f) , e (n) adi.

априлски, април.

Статия >>

basilica, ae (f) n. гр.

базилика.

Статия >>

aequitās, ātis (f) n.

еднаквост, равенство, справедливост, чувство за справедливост.

Статия >>