Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 9 / текуща страница: 1 / намерени резултати 170

dubius (m) , a (f) , um (n) adi.

съмняващ се, недоумяващ, колебаещ се, нерешителен, съмнителен, несигурен, ненадежден, критически, мъчен, опасен.

Статия >>

aeger (m) , aegra (f) , aegrum (n) adi.

болен, страдащ, недъгав, разстроен, печален, тъжен, нещастен, загрижен.

Статия >>

ager, agrī (m) n.

поле, нива, поле, равнина, земя, област.

Статия >>

bini (m) pl., аe (f) pl., a (n) pl. numer. distr.

по двама, два, две, чифт.

Статия >>

avārus (m) , a (f) , um (n) adi.

алчен за пари, жаден за пари, скъперник, жаден.

Статия >>

caecus (m) , a (f) , um (n) adi.

сляп, заслепен, напразен, безцелен, невидим, скрит, таен, тъмен, непрогледен.

Статия >>

angustus (m) , а (f), um (n) adi.

тесен, кратък, ограничен, затруднителен, лош, затруднение, нужда, малодушен, дребнав, сбит.

Статия >>

catenarius (m) , a (f) , um (n) adi.

вързан c верига.

Статия >>

arbiter, trī (m) n.

очевидец, свидетел, посредник, арбитър, съдия, владетел, повелител.

Статия >>

cinis, eris (m) (f) n.

пепел, пепелище, развалини.

Статия >>

anguis, is (m) (f) n.

змия, съзвездието Дракон.

Статия >>

bonus (m) , а (f) , um (n) adi. melior comp. (m) (f) , ius (n) , optimus superl. (m) , а (f) , um (n)

добър, удобен, полезен, благороден, честен, храбър, богат, голям, значителен, щастлив, благоприятен, благожелателен, благонадежден, лоялен, патриотичен, красив, хубав.

Статия >>

cursus, ūs (m) n.

тичане, бягане, течение, бързо движение, бързина, направление, посока, курс, пътуване, ход, вървеж, път, насока, състезание, борба, стремеж, поприще.

Статия >>

arcus, ūs (m) n.

лък, небесна дъга, арка, извивка.

Статия >>

cupidus (m) , a (f) , um (n) adi.

силно желаещ, алчен, жаден, влюбен, предан, пристрастен, ревностен.

Статия >>

antīquus (m) , а (f) , um (n) adi.

преден, важен, предишен, по-раншен, стар, древен, старинен, древните хора, древност, прост, запазен.

Статия >>

cibus, ī (m) n.

храна, ястие.

Статия >>

con-cavus (m) , a (f) um (n) adi.

вдлъбнат, извит.

Статия >>

cāsus, ūs (m) n.

падане, край, падеж, случай, случка, произшествие, случайност, вероятност, шанс, риск, удобен случай, участ, положение, нещастие, упадък, пропадане, загиване, насилствена смърт.

Статия >>

barbarus (m) , а (f) , um (n) adi. гр.

чуждестранен, чужд, италийски, чужденец, груб, необразован, недодялан.

Статия >>