Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип gender

f m n
резултати на страница: 20 / общо страници : 3 / текуща страница: 1 / намерени резултати 52

castrum, ī (n) n.

укрепено място, крепост, лагер, стан, война, военна служба, еднодневен преход.

Статия >>

capāx (m) (f) (n), acis gen. adi.

побиращ много, обширен, възприемчив, способен.

Статия >>

crimen, inis (n) n.

обвинение, предмет на обвинение, престъпление, вина.

Статия >>

dētrīmentum, ī (n) n.

загуба, щета, вреда, нещастие, поражение.

Статия >>

documentum, ī (n) n.

пример, образец, свидетелство, доказателство, урок, предупреждение.

Статия >>

bracchium brachium, (n) n. гр. .

долната част на ръката, цялата ръка, ръка, мишница, горна част на ръката, бут на животно, щипци на рак, клон от дърво, залив, странично укрепление, напречно дърво на мачта.

Статия >>

calcar, āris (n) n.

шпори, подбуждане, насърчение, костен израстък във формата на шпора.

Статия >>

atrōx (m) (f) (n) , gen. atrōcis adi.

страхотен, чудовищен, възмутителен, гнусен, ужасен, строг, жесток, неумолим, суров, див.

Статия >>

caelum, ī (n) n. и coelum, ī (n) n.

небе, небосклон, въздух, време, климат.

Статия >>

collum, ī (n) n.

шия, шийка, врат, гърло.

Статия >>

aequor, oris (n) n.

равнина, повърхност.

Статия >>

animal, ālis (n) n.

живо същество, творение, животно.

Статия >>

ātrium, (n) n.

атриум, зала, предсърдие.

Статия >>

dīligēns (m) (f) (n) , dīligentis gen. adi.

старателен, грижлив, внимателен, прилежен, пестелив.

Статия >>

cornu, ūs (n) cornus, ūs (m) n.

рог, копито, човка, клюн, фланг, крило, връх, рог за свирене, лък, смела съпротива, смелост, бодрост.

Статия >>

cōnstāns (m) (f) (n) , gen. antis

твърд, спокоен, постоянен, неизменим, еднакъв, еднообразен, едногласен, последователен, упорит.

Статия >>

consultum, ī (n) n.

решение, план, намерение, отговор на оракула.

Статия >>

cor, cordis (n) n.

сърце, душа, дух, разсъдък, благоразумие.

Статия >>

bellum, ī (n) n.

война, борба, вражда, спор, несъгласие.

Статия >>

dēsīderium, (n) n.

желание, копнеж, влечение, тъга по, нужда, потребност, молба.

Статия >>