Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 4 / текуща страница: 1 / намерени резултати 63

agito 1 v.

карам, подкарвам, движа, раздвижвам, подстрекавам, подбуждам, преследвам, насъсквам срещу, занимавам се с, извършвам, съблюдавам, обмислям, замислям, кроя, обсъждам живо, говоря за, преговарям, живея, прекарвам, намирам се, съм, постъпвам, действам.

Статия >>

com-puto 1 v.

пресмятам, смятам.

Статия >>

culpo 1 v.

обвинявам, осъждам.

Статия >>

amo 1 v.

обичам, имам обичай, обикновено.

Статия >>

comparo 1 v.

приготовлявам, подготвям, уреждам, нареждам, придобивам, спечелвам.

Статия >>

convoco 1 v.

свиквам, повиквам, събирам.

Статия >>

capto 1 v.

мъча се да хвана, ловя, търся, стремя се към, старая се да предразположа някого, домогвам се до.

Статия >>

ap-pello ad-pello 1 v.

заговарям, обръщам се (с реч) към някого, приветствам, призовавам, повиквам, подбуждам, напомням, изисквам, обръщам ce за помощ към някого, апелирам, давам под съд, наричам, назовавам, споменавам, отбелязвам, произнасям.

Статия >>

creo 1 v.

създавам, причинявам, раждам, роден, потомък на, избирам.

Статия >>

cōn-spīro 1 v.

звуча, еквам едновременно, съгласен съм, единодушен съм, съгласувам се, съединявам се, съзаклятнича, правя заговор.

Статия >>

con-demno 1 v.

осъждам, постигам осъждане, порицавам, упреквам.

Статия >>

ad-opto 1 v.

избирам, приемам, осиновявам, присаждам.

Статия >>

circumvolo 1 v.

летя около, бързо обхождам.

Статия >>

dē-sīgno 1 v.

посочвам, отбелязвам, определям, намеквам, назначавам, избран, бъдещ, изобразявам.

Статия >>

adiuvo, adiūvī, adiūtus 1 v.

подкрепям, поддържам, подпомагам, помагам, съдействувам.

Статия >>

af-fīrmo adfirmo 1 v.

засилвам, заякчавам, укрепвам, потвърждавам, уверявам, твърдя.

Статия >>

con-celebro 1 v.

оживявам, правя оживен, празнувам, ревностно се занимавам със, разгласявам, прославям.

Статия >>

cubo, cubui, cubitum 1 v.

лежа, спя, лежа край масата за ядене, седя край масата за ядене, лежа болен.

Статия >>

castīgo 1 v.

порицавам, наказвам, поправям, обуздавам, укротявам.

Статия >>

cūro 1 v.

грижа се, старая се, уреждам, изпълнявам, купувам, плащам, ръководя, управлявам, разпореждам се, заповядвам, лекувам, гледам.

Статия >>