Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 6 / текуща страница: 1 / намерени резултати 119

cēno 1 v.

обядвам, ям, наобядвал се, нахранен.

Статия >>

ap-proximo ad-proximo 1 v.

приближавам ce.

Статия >>

honōro 1 v.

уважавам, почитам, удостоявам, прославям.

Статия >>

dicto 1 v.

често казвам, повтарям, диктувам, записки, правила, предписвам, поръчвам, съчинявам, съставям.

Статия >>

con-demno 1 v.

осъждам, постигам осъждане, порицавам, упреквам.

Статия >>

coniuro 1 v.

кълна се заедно, обвързвам се с клетва, правя заговор, съзаклятнича.

Статия >>

im-molo 1 v.

принасям в жертва, принасям жертва, заколвам, убивам.

Статия >>

cremo 1 v.

изгарям.

Статия >>

impero 1 v.

заповядвам, предписвам, нареждам, заповед, заповядвам някому да даде, изисквам, разпореждам се за нещо, заръчвам, властвам, владея.

Статия >>

creo 1 v.

създавам, причинявам, раждам, роден, потомък на, избирам.

Статия >>

capto 1 v.

мъча се да хвана, ловя, търся, стремя се към, старая се да предразположа някого, домогвам се до.

Статия >>

comparo 1 v.

съединявам, съпоставям, противопоставям, сравнявам, поставям наравно, споразумявам се за.

Статия >>

dē-spēro 1 v.

загубвам надежда, отчайвам ce, не се надявам на.

Статия >>

enumero 1 v.

изброявам, преброявам, описвам.

Статия >>

adimo, adēmī, adēmptus 1 v.

ограбвам, лишавам, забранявам.

Статия >>

ē-duco 1 v.

възпитавам, отглеждам, отхранвам.

Статия >>

aequo 1 v.

изравнявам, сравнявам, равномерно разпределям, рaвен съм, приравнявам се, достигам.

Статия >>

cōn-spīro 1 v.

звуча, еквам едновременно, съгласен съм, единодушен съм, съгласувам се, съединявам се, съзаклятнича, правя заговор.

Статия >>

incilo 1 v.

мъмря, укорявам, хуля.

Статия >>

arbitro arbitror 1 v.

наблюдавам, следя, забелязвам, мисля, смятам.

Статия >>