Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 6 / текуща страница: 1 / намерени резултати 101

ab-undo 1 v.

преливам, разливам се, богат съм, изобилствам с, в изобилие съм, изобилствам.

Статия >>

ap-pello ad-pello 1 v.

заговарям, обръщам се (с реч) към някого, приветствам, призовавам, повиквам, подбуждам, напомням, изисквам, обръщам ce за помощ към някого, апелирам, давам под съд, наричам, назовавам, споменавам, отбелязвам, произнасям.

Статия >>

dis-simulo 1 v.

правя неузнаваем, прикривам, скривам, преструвам се, лицемеря, пренебрегвам.

Статия >>

dē-lībero 1 v.

обсъждам, обмислям, размишлявам, решавам, постановявам.

Статия >>

fugo 1 v.

обръщам в бягство, прогонвам.

Статия >>

ex-ōrno 1 v.

снабдявам напълно, въоръжавам, нареждам, приготвям, украсявам, прославям.

Статия >>

ab-erro 1 v.

заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се .

Статия >>

aro 1 v.

ора, занимавам се със земеделие, преброждам.

Статия >>

commendo 1 v.

проверявам, предавам, препоръчвам.

Статия >>

dē-spēro 1 v.

загубвам надежда, отчайвам ce, не се надявам на.

Статия >>

frequento 1 v.

събирам в голямо количество, правя многолюден, оживявам, заселвам.

Статия >>

capto 1 v.

мъча се да хвана, ловя, търся, стремя се към, старая се да предразположа някого, домогвам се до.

Статия >>

culpo 1 v.

обвинявам, осъждам.

Статия >>

ad-voco 1 v.

повиквам, свиквам, викам на помощ при процес, призовавам, викам на помощ.

Статия >>

circumvolo 1 v.

летя около, бързо обхождам.

Статия >>

comparo 1 v.

съединявам, съпоставям, противопоставям, сравнявам, поставям наравно, споразумявам се за.

Статия >>

cēno 1 v.

обядвам, ям, наобядвал се, нахранен.

Статия >>

cesso 1 v.

бавя ce, преставам, отказвам се от, напускам, без работа съм, почивам, празнувам.

Статия >>

ex-īstimo 1 v.

оценявам, ценя, смятам, мисля, предполагам, отсъждам, решавам.

Статия >>

dubito 1 v.

съмнявам се, обмислям, колебая се, не ce решавам, бавя ce, съмнителен съм.

Статия >>