Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 5 / текуща страница: 1 / намерени резултати 99

ab-erro 1 v.

заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се .

Статия >>

ex-sulto 1 v.

подскачам, скачам, вълнува се, радвам се, ликувам, буйствам, вълнувам се, хваля се, гордея се, ширя се, лея се, свободно се движа.

Статия >>

col-loco conloco 1 v.

помествам, поставям, разполагам, настанявам, нареждам, уреждам, употребявам, отдавам, изразходвам, влагам, давам под лихва, пожертвам, оказвам, омъжвам.

Статия >>

dē-spēro 1 v.

загубвам надежда, отчайвам ce, не се надявам на.

Статия >>

ap-propinquo ad-propinquo 1 v.

приближавам се, наближавам.

Статия >>

celebro 1 v.

често посещавам, изпълвам, оживявам, съпровождам, стичам се масово на, празнувам, много се занимавам, често употребявам, повтарям, говоря, разпространявам, разгласявам, прославям.

Статия >>

accūso 1 v.

обвинявам пред съда, давам под съд, оплаквам се, обвинявам, хвърлям упреци.

Статия >>

for, fātus sum 1 v.

говоря, казвам, известявам, който може да се изрече, произносим, пoзволен, законен, справедлив, това, което може да се каже, право, предсказвам.

Статия >>

adimo, adēmī, adēmptus 1 v.

ограбвам, лишавам, забранявам.

Статия >>

comparo 1 v.

приготовлявам, подготвям, уреждам, нареждам, придобивам, спечелвам.

Статия >>

ad-opto 1 v.

избирам, приемам, осиновявам, присаждам.

Статия >>

cōn-spīro 1 v.

звуча, еквам едновременно, съгласен съм, единодушен съм, съгласувам се, съединявам се, съзаклятнича, правя заговор.

Статия >>

ferrūmino 1 v.

споявам.

Статия >>

dubito 1 v.

съмнявам се, обмислям, колебая се, не ce решавам, бавя ce, съмнителен съм.

Статия >>

cōnsto, constitī, constatūrus 1 v.

стоя заедно, стоя неподвижно, стоя твърдо, оставам непроменен, оставам еднакъв, намирам се в съгласие, верен съм, установен съм, известен съм, състоя се, съставен съм, завися, налице съм, съществувам, струвам.

Статия >>

armo 1 v.

снаряжавам, приготвям, въоръжавам.

Статия >>

festīno 1 v.

бързам, ускорявам.

Статия >>

erro 1 v.

блуждая, скитам се, лутам се, заблуждавам се, греша, бъркам.

Статия >>

ambulo 1 v.

разхождам се, ходя, пътувам, преброждам, изминавам.

Статия >>

cōnor 1 v.

мъча се, опитвам се, решавам се, предприемам.

Статия >>