Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 6 / текуща страница: 1 / намерени резултати 109

cēno 1 v.

обядвам, ям, наобядвал се, нахранен.

Статия >>

cesso 1 v.

бавя ce, преставам, отказвам се от, напускам, без работа съм, почивам, празнувам.

Статия >>

apto 1 v.

намествам, натъкмявам, приготвям, приспособявам, нагласявам.

Статия >>

con-demno 1 v.

осъждам, постигам осъждане, порицавам, упреквам.

Статия >>

dēsīdero 1 v.

желая, желая да видя, копнея по, изисквам, искам, не намирам, не виждам, липсвам, загубвам.

Статия >>

col-loco conloco 1 v.

помествам, поставям, разполагам, настанявам, нареждам, уреждам, употребявам, отдавам, изразходвам, влагам, давам под лихва, пожертвам, оказвам, омъжвам.

Статия >>

impero 1 v.

заповядвам, предписвам, нареждам, заповед, заповядвам някому да даде, изисквам, разпореждам се за нещо, заръчвам, властвам, владея.

Статия >>

cōn-servo 1 v.

запазвам, пазя, съхранявам, спасявам, пощадявам, съблюдавам, спазвам, удържам, държа.

Статия >>

ex-specto 1 v.

очаквам, чакам, очаквам c нетърпение, надявам се на, опасявам се от.

Статия >>

dē-ligo 1 v.

привързвам, закрепявам.

Статия >>

dē-spēro 1 v.

загубвам надежда, отчайвам ce, не се надявам на.

Статия >>

adiuvo, adiūvī, adiūtus 1 v.

подкрепям, поддържам, подпомагам, помагам, съдействувам.

Статия >>

aedifico 1 v.

съграждам, построявам, основавам, създавам.

Статия >>

comparo 1 v.

съединявам, съпоставям, противопоставям, сравнявам, поставям наравно, споразумявам се за.

Статия >>

aequo 1 v.

изравнявам, сравнявам, равномерно разпределям, рaвен съм, приравнявам се, достигам.

Статия >>

af-fīrmo adfirmo 1 v.

засилвам, заякчавам, укрепвам, потвърждавам, уверявам, твърдя.

Статия >>

ē-duco 1 v.

възпитавам, отглеждам, отхранвам.

Статия >>

arbitro arbitror 1 v.

наблюдавам, следя, забелязвам, мисля, смятам.

Статия >>

di-mico, dimicāvī dimicui, dimicātus 1 v.

бия се, сражавам ce, боря се, рискувам.

Статия >>

celo 1 v.

покривам, крия, тая.

Статия >>