Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 16

ad-moneo, admonui, admonitus 2 v.

подсещам, припомням, напомням, предупреждавам, увещавам, подбуждам, подкарвам.

Статия >>

ārdeo, ārsī, ārsūrus 2 v.

горя, пламтя, изгарям, искря, блестя, измъчвам се, пламнал съм, обхванат съм.

Статия >>

augeo, auxi, auctus 2 v.

увеличавам, уголемявам, усилвам, преувеличавам, превъзнасям, обогатявам, отрупвам, обсипвам, подпомагам.

Статия >>

cōn-fiteor, fessus sum 2 v.

съзнавам, признавам, показвам, проявявам, a, um, признат, неоспорим, очевиден, признал се.

Статия >>

doceo, docuī, doctus 2 v.

уча, обучавам, упътвам, осведомявам, известявам, обяснявам, доказвам, разучавам, подготвям пиеса за представление, учител съм, чета лекции.

Статия >>

con-tineo, continuī, contentus 2 v.

задържам наедно, държа, свързвам, съдържам, запазвам, задържам, сдържам, държа в подчинение, въздържам, обуздавам, владея, държа затворен, затварям, обкръжавам.

Статия >>

as-sideo adsideo, assēdī, assessum 2 v.

седя при, седя до, присъствам, разположен съм, стоя на лагер, обсаждам, пазя.

Статия >>

caveo, cāvī, cautus 2 v.

предпазлив съм, внимавам, пазя се, вземам предпазни мерки, грижа се, давам защита, помагам, обезпечавам се, поръчителствам, гарантирам, обезпечавам, определям, предвиждам.

Статия >>

commoveo, commōvī, commōtus 2 v.

докарвам в движение, движа, раздвижвам, повдигам, изнасям, привеждам, поколебавам, опровергавам, възбуждам, причинявам, вълнувам, обезпокоявам, смущавам, дразня, трогвам, разстроен съм.

Статия >>

саreo, caruī, caritūrus 2 v.

нямам, лишен съм, отказвам се, нямам нужда, стоя настрана, не се явявам, не присъствам, не ходя, нуждая се, чувствам нужда, тъжа по.

Статия >>

adhibeo, adhibuī, adhibitus 2 v.

прилагам, налагам, турям, поставям, прибавям, употребявам, проявявам, показвам, привличам, поканвам, третирам.

Статия >>

censeo, cēnsuī, census 2 v.

оценявам имота и съставям списъци на римските граждани според тяхното имущество, давам декларация за имотното си състояние, давам за оценяване, оценявам, преценявам, на мнение съм, смятам, гласувам, предлагам, решавам.

Статия >>

ap-pāreo adpareo, appāruī, appāritūrus 2 v.

явявам ce, показвам ce, очевиден съм, готов съм да служа, служа.

Статия >>

doleo, doluī, dolitūrus 2 v.

боля, причинявам болка, огорчавам, скърбя, жаля.

Статия >>

dē-tineo, detinuī, detentus 2 v.

задържам, спирам, отвличам, отклонявам, занимавам, увличам, прекарвам.

Статия >>

audeo, ausus sum 2 v. semideponens

осмелявам се, решавам се, осмелявам се да извърша, осмелявам се да предприема, ще се осмелят да предприемат нощна обсада на лагера (Tac. Ann. II.12).

Статия >>