Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 12

aperio, aperuī, apertus 4 v.

откривам, оголвам, разкривам, показвам, отварям, отключвам, правя достъпен, правя проходим, разкопавам, прокарвам.

Статия >>

cōnsentio, consēnsī, consēnsus 4 v.

съгласен съм, съгласявам се, единодушен съм, единодушно одобрявам, решавам, сговарям се, правя заговор, хармонирам, съгласувам се.

Статия >>

blandior, blandītus sum 4 v.

лаская, милвам, умилквам се, дразня, привличам.

Статия >>

con-venio, convēnī, conventus 4 v.

събирам ce, съгласявам се, съгласен съм, нареждам се по общо съгласие, решавам се, съответствам, съгласувам се, отнасям ce, приличам, подхождам, срещам, говоря, заговарям.

Статия >>

dē-silio, desiluī 4 v.

скачам, слизам.

Статия >>

comperio, рядко comperior comperī, compertus 4 v.

узнавам, научавам се със сигурност, изобличавам.

Статия >>

audio 4 v.

слушам, чувам, узнавам, слух, изслушвам, съгласявам се, одобрявам, вярвам, подчинявам се на, минавам за, смятан съм за.

Статия >>

circum-venio, circumvēnī, circumventus 4 v.

обикалям, заобикалям, обкръжавам, обсаждам, измъчвам, притеснявам, измамвам, с измама лишавам.

Статия >>

ad-orior, adortus sum 4 v.

въставам против, нападам, предприемам, пристъпвам към.

Статия >>

dormio 4 v.

спя, безгрижен съм, нехая, бездействам.

Статия >>

cūstōdio v. 4

пазя, охранявам, крия, съхранявам, държа под стража.

Статия >>

ad-venio, advēnī, adventum 4 v.

пристигам, дохождам, настъпвам, появявам се, падам се.

Статия >>