Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 4 / текуща страница: 1 / намерени резултати 80

aestimo 1 v.

оценявам.

Статия >>

adimo, adēmī, adēmptus 1 v.

ограбвам, лишавам, забранявам.

Статия >>

cēno 1 v.

обядвам, ям, наобядвал се, нахранен.

Статия >>

epulor 1 v. intr.

ям, обядвам, пирувам, изяждам.

Статия >>

arbitro arbitror 1 v.

наблюдавам, следя, забелязвам, мисля, смятам.

Статия >>

ас-clāmo аd-clāmo 1 v.

посрещам с викове, приветствам, викам в знак на одобрение или неодобрение.

Статия >>

ad-volo 1 v.

долитам, притичвам се, връхлитам.

Статия >>

cesso 1 v.

бавя ce, преставам, отказвам се от, напускам, без работа съм, почивам, празнувам.

Статия >>

cremo 1 v.

изгарям.

Статия >>

cōn-servo 1 v.

запазвам, пазя, съхранявам, спасявам, пощадявам, съблюдавам, спазвам, удържам, държа.

Статия >>

castīgo 1 v.

порицавам, наказвам, поправям, обуздавам, укротявам.

Статия >>

di-mico, dimicāvī dimicui, dimicātus 1 v.

бия се, сражавам ce, боря се, рискувам.

Статия >>

canto 1 v.

пея, свиря, възпявам, произнасям магически слова, омагьосвам, известявам.

Статия >>

ab-erro 1 v.

заблуждавам се, отдалечавам се, отклонявам се .

Статия >>

cōnsto, constitī, constatūrus 1 v.

стоя заедно, стоя неподвижно, стоя твърдо, оставам непроменен, оставам еднакъв, намирам се в съгласие, верен съм, установен съм, известен съм, състоя се, съставен съм, завися, налице съм, съществувам, струвам.

Статия >>

commendo 1 v.

проверявам, предавам, препоръчвам.

Статия >>

administro 1 v.

служа, ръководя, управлявам, изпълнявам, извършвам, грижа се за.

Статия >>

col-loco conloco 1 v.

помествам, поставям, разполагам, настанявам, нареждам, уреждам, употребявам, отдавам, изразходвам, влагам, давам под лихва, пожертвам, оказвам, омъжвам.

Статия >>

dubito 1 v.

съмнявам се, обмислям, колебая се, не ce решавам, бавя ce, съмнителен съм.

Статия >>

cōn-flagro 1 v.

изгарям, пламвам.

Статия >>