Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип number

pl.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 3

angustiae, ārum (f) pl. n. рядко angustia, ae (f) n.

теснина, краткост, нужда, липса, мъчнотия, затруднение.

Статия >>

bigae, ārum (f) pl. n. също biga ae (f) sg. n.

впряг от две животни, кола.

Статия >>

bini (m) pl., аe (f) pl., a (n) pl. numer. distr.

по двама, два, две, чифт.

Статия >>