Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип pos

adi. adv. coniunct. n. num. praep. v.
резултати на страница: 20 / общо страници : 2 / текуща страница: 1 / намерени резултати 29

commode adv.

както подобава, добре, удобно, навреме, тъкмо, току-що, учтиво.

Статия >>

cur adv.

защо.

Статия >>

audāciter обикн. audacter adv.

смело, безстрашно, дръзко.

Статия >>

cras adv.

утре.

Статия >>

adversus и adversum adv., praер. с acc.

срещу, против, към, спрямо, по отношение на, в сравнение с.

Статия >>

celeriter adv.

бързо.

Статия >>

asperē adv.

грапаво, неравно, сурово, строго, жестоко, рязко, оскърбително.

Статия >>

atrociter adv.

сурово, жестоко.

Статия >>

certē adv.

сигурно, положително, действително, поне.

Статия >>

dīgnē adv.

достойно, заслужено.

Статия >>

diligenter adv.

старателно, грижливо, прилежно.

Статия >>

ante adv. , praep. с acc.

преди, по-рано, напред, пред.

Статия >>

antea adv.

по-рано, преди това.

Статия >>

clam adv.

тайно, тайно от.

Статия >>

breviter adv.

накратко, накъсо.

Статия >>

ācriter adv.

остро, силно, упорито.

Статия >>

aliquandō adv.

някога, най-после, понякога.

Статия >>

aliquamdiū adv.

известно време, доста време.

Статия >>

cāsū adv.

случайно.

Статия >>

alibī adv.

някъде на друго място, другаде.

Статия >>