Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип pos

adi. adv. coniunct. n. num. praep. v.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 7

aut coniunct.

или.

Статия >>

atque ас coniunct.

и, и дори, както, отколкото .

Статия >>

ante-quam coniunct.

преди да.

Статия >>

dōnec coniunct.

докато.

Статия >>

an coniunct.

или, или може би, дали, едва ли.

Статия >>

autem coniunct.

но, обаче, пък.

Статия >>

at coniunct.

а, но, обаче.

Статия >>