Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип pos

adi. adv. coniunct. n. num. praep. v.
резултати на страница: 20 / общо страници : 12 / текуща страница: 1 / намерени резултати 227

auris, is (f) n.

ухо, слух, слушател, лопатка на рало.

Статия >>

cruor, ōris (m) n.

кръв, кръвопролитие, убийство.

Статия >>

bracchium brachium, (n) n. гр. .

долната част на ръката, цялата ръка, ръка, мишница, горна част на ръката, бут на животно, щипци на рак, клон от дърво, залив, странично укрепление, напречно дърво на мачта.

Статия >>

arbor arbōs, oris (f) n.

дърво, мачта, весло, кораб.

Статия >>

dolor, ōris (m) n.

болка, мъка, скръб, огорчение, оскърбление, обида, досада, негодуване, яд, озлобление.

Статия >>

cūria, ae (f) n.

курия, едно от 30 подразделения на римския народ, сградата, където се събирали членовете на куриите, събрание на сената, сенат, зданието, в което заседавали сенаторите, градски дом.

Статия >>

centurio, ōnis (m) n.

центурион, стотник, предводител на центурия.

Статия >>

aeternitās, ātis (f) n.

вечност, безсмъртие.

Статия >>

clivus, ī (m) n.

хълм, стръмен път.

Статия >>

cēnātio, onis (f) n.

столова, трапезария.

Статия >>

documentum, ī (n) n.

пример, образец, свидетелство, доказателство, урок, предупреждение.

Статия >>

cinis, eris (m) (f) n.

пепел, пепелище, развалини.

Статия >>

cavea, ае (f) n.

клетка, обор, мястото за зрители в театър, театър, зрители.

Статия >>

calceus, ī (m) n.

обувка.

Статия >>

arātor, ōris (m) n.

орач, оратен, земеделец, селянин, арендатор.

Статия >>

cupiditās, ātis (f) n.

силно желание, страст, алчност, преданост, въодушевление, пристрастие.

Статия >>

aqua, ае (f) n.

вода, водопровод, воден часовник.

Статия >>

ātrium, (n) n.

атриум, зала, предсърдие.

Статия >>

aedificium, (n) n.

постройка, здание.

Статия >>

brevitas, ātis (f) n.

краткост, сбитост.

Статия >>