Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип pos

adi. adv. coniunct. n. num. praep. v.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 4

apud praep. с acc.

до, при, в, на, у, пред.

Статия >>

cum praep. с abl.

c, заедно c, когато, откак, колкото пъти, колчем, като, след като, понеже, тъй като, ако и да, докато, а пък.

Статия >>

a, ab, abs, praep. с abl.

от, поради, откъм, при, у, на, относително, след.

Статия >>

ad praep. с acc.

към, до, при, приблизително, около, включително, чак, чак до, в разстояние на, след, за, вследствие на, поради, относително, що се отнася до, по отношение на, по, в сравнение с, сравнително, според, освен.

Статия >>