Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип pos

adi. adv. coniunct. n. num. praep. v.
резултати на страница: 20 / общо страници : 11 / текуща страница: 1 / намерени резултати 210

ante-cēdo, antecēssī, antecēssus 3 v.

вървя отпред, предшествам, изпреварвам, превъзхождам, надминавам.

Статия >>

con-temno, contempsī, contemptus 3 v.

пренебрегвам, презирам, изказвам се презрително върху.

Статия >>

ad-orior, adortus sum 4 v.

въставам против, нападам, предприемам, пристъпвам към.

Статия >>

cōnor 1 v.

мъча се, опитвам се, решавам се, предприемам.

Статия >>

armo 1 v.

снаряжавам, приготвям, въоръжавам.

Статия >>

con-scrībo, conscripsi, conscriptus 3 v.

записвам в списъци:, събирам, свиквам под знамената, записвам някого в някоя класа, записвам, прибавям в списъка на сенаторите нови сенатори, написвам, съчинявам, изпълвам с писане.

Статия >>

audeo, ausus sum 2 v. semideponens

осмелявам се, решавам се, осмелявам се да извърша, осмелявам се да предприема, ще се осмелят да предприемат нощна обсада на лагера (Tac. Ann. II.12).

Статия >>

complector, complexus sum 3 v.

обхващам, обгръщам, прегръщам, излагам, обичам, придобивам, получавам, включен съм, съдържам ce.

Статия >>

castīgo 1 v.

порицавам, наказвам, поправям, обуздавам, укротявам.

Статия >>

capto 1 v.

мъча се да хвана, ловя, търся, стремя се към, старая се да предразположа някого, домогвам се до.

Статия >>

a-spicio adspicio, aspēxī, aspectus 3 v.

поглеждам, гледам, разглеждам.

Статия >>

allego adlego, allēgī, allectus 3 v.

приобщавам, присъединявам, приемам.

Статия >>

ap-proximo ad-proximo 1 v.

приближавам ce.

Статия >>

convoco 1 v.

свиквам, повиквам, събирам.

Статия >>

aestimo 1 v.

оценявам.

Статия >>

cōn-sīdo, consēdī consīdī, consessum 3 v.

сядам, заседавам, разполагам ce, настанявам ce, заселвам ce, потъвам, пропадам, отслабвам, преставам.

Статия >>

apto 1 v.

намествам, натъкмявам, приготвям, приспособявам, нагласявам.

Статия >>

di-mico, dimicāvī dimicui, dimicātus 1 v.

бия се, сражавам ce, боря се, рискувам.

Статия >>

con-cēdo, concessī, concessus 3 v.

отстъпвам, оттеглям се, изчезвам, преминавам, отивам, попадам, подчинявам ce, отдавам почит, уважавам, съгласявам се, снизходителен съм, извинявам, прощавам, предоставям, позволявам, допускам, съгласявам ce, отказвам се, жертвам ce.

Статия >>

dī-mitto, dimīsī, dimissus 3 v.

разпращам, отпращам, отпускам, изпускам, освобождавам, разпускам, уволнявам, изоставям, пропускам, забравям, прощавам заради някого.

Статия >>