Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък по тип rection

сabl. сacc. сgen.
резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 2

cum praep. с abl.

c, заедно c, когато, откак, колкото пъти, колчем, като, след като, понеже, тъй като, ако и да, докато, а пък.

Статия >>

a, ab, abs, praep. с abl.

от, поради, откъм, при, у, на, относително, след.

Статия >>