Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 3

aio verbum defectivum v.

утвърждавам, казвам, говоря, потвърждаващ.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>

clēmēns, gen. -entis (m) (f) adi.

снизходителен, милостив, спокоен.

Статия >>