Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 3 / текуща страница: 1 / намерени резултати 51

cavus (m) , a (f) , um (n) adi.

кух, издълбан, сводест.

Статия >>

cōnscius (m) , a (f), um (n) adi.

знаещ заедно с другите, посветен, съучастник, съучастница, съзнаващ се, признаващ.

Статия >>

ceterus (m) , a (f) , um (n) adi.

друг, останал, другите, останалите, впрочем, обаче, иначе, в друго отношение.

Статия >>

captīvus (m) , a (f) , um (n) adi.

пленен, пленник, пленнически, заробен.

Статия >>

callidus (m) , a (f) , um (n) adi.

опитен, практичен, умен, остроумен, лукав, хитър.

Статия >>

cavo 1 v.

дълбая, пробивам, издълбан, кух, приготвям.

Статия >>

dē-sīgno 1 v.

посочвам, отбелязвам, определям, намеквам, назначавам, избран, бъдещ, изобразявам.

Статия >>

adversārius (m) a, (f) um, (n) adi.

противоположен, противен, враждебен, противник, неприятел, противница, неприятелка.

Статия >>

aereus (m) a (f) , um, (n) adi.

меден.

Статия >>

continuus (m) , a (f) , um (n) adi.

свързан, съседен, продължителен, непрекъснат, следващ един след друг, последователен.

Статия >>

calidus и caldus (m) , a (f) , um (n) adi.

топъл, горещ, топла вода.

Статия >>

cupidus (m) , a (f) , um (n) adi.

силно желаещ, алчен, жаден, влюбен, предан, пристрастен, ревностен.

Статия >>

civicus (m) , a (f) , um (n) adi.

граждански.

Статия >>

cārus (m) , a (f) , um (n) adi.

скъп, мил, любим.

Статия >>

avidus (m) , a (f) , um (n) adi.

жаден, алчен, сребролюбив, ненаситен.

Статия >>

con-cavus (m) , a (f) um (n) adi.

вдлъбнат, извит.

Статия >>

con-tingo, contigī, contāctus 3 v.

докосвам, допирам, хващам, отнасям се, касая се, опорочавам, опорочен, замесен, виновен, съседен съм, гранича, достигам, пристигам, улучвам, пада се, случва се, удава ce.

Статия >>

dubius (m) , a (f) , um (n) adi.

съмняващ се, недоумяващ, колебаещ се, нерешителен, съмнителен, несигурен, ненадежден, критически, мъчен, опасен.

Статия >>

bini (m) pl., аe (f) pl., a (n) pl. numer. distr.

по двама, два, две, чифт.

Статия >>

aureus (m) , a (f) , um (n) adi..

златен, златна монета, жълтица, позлатен, златист, блестящ, превъзходен, прекрасен.

Статия >>