Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 2 / текуща страница: 1 / намерени резултати 37

constantia, ae (f) n.

твърдост, спокойствие, постоянство, неизменливост, устойчивост, решителност, последователност, съгласие, надеждност.

Статия >>

ceterus (m) , a (f) , um (n) adi.

друг, останал, другите, останалите, впрочем, обаче, иначе, в друго отношение.

Статия >>

avāritia, ae (f) n.

жадност за пари, скъперничество, алчност.

Статия >>

cūria, ae (f) n.

курия, едно от 30 подразделения на римския народ, сградата, където се събирали членовете на куриите, събрание на сената, сенат, зданието, в което заседавали сенаторите, градски дом.

Статия >>

causa caussa, ae (f) n.

причина, повод, спорен въпрос, въпрос, случай, съдебно дело, процес, интереси, полза, положение, обстоятелство, приятелски връзки, предлог, основание, извинение, причина за разболяване.

Статия >>

cūra, ae (f) n.

грижа, старание, любопитство, управление, надзирател, пазач, безпокойство, любовни мъки, любов, любимец.

Статия >>

avia, ae (f) n.

баба.

Статия >>

concordia, ae (f) n.

съгласие, единодушие.

Статия >>

cōnscius (m) , a (f), um (n) adi.

знаещ заедно с другите, посветен, съучастник, съучастница, съзнаващ се, признаващ.

Статия >>

ālea, ae (f) n.

зар, случай, риск, жребий.

Статия >>

dexter (m), tra tera (f), trum terum adi. dexterior comp. (m) (f), ius (n) ;
dextumus superl. (m), a (f), um (n) ;
dextimus (m), a (f), um (n)

десен, дясна ръка, десница, обещание, съюз, вдясно от, сръчен, опитен, щастлив, благоприятен, удобен.

Статия >>

cēna coena, ae (f) n.

обяд, късен обяд.

Статия >>

angustiae, ārum (f) pl. n. рядко angustia, ae (f) n.

теснина, краткост, нужда, липса, мъчнотия, затруднение.

Статия >>

capsa, ae (f) n.

чанта, кутия за книги.

Статия >>

corona, ae (f) n. гр.

венец за украшение, венец за награда, укрепление във вид на венец, кръг от служители, обсадна войска, бойна линия (във вид на кръг), ае, съзвездието Венец, зъбна корона.

Статия >>

cellula, ae n. (f)

клетка, малко помещение.

Статия >>

cella, ae (f) n.

помещение, стая, килия, изба за припаси, склад, стая за робите и слугите, помещение в храм, където е стояло изображението на бога, килийка в медена пита.

Статия >>

amīcus (m) , а (f) , um (n) adi.

приятелски, благосклонен, приятел, съюзник, приятелка, любима.

Статия >>

culina, ae (f) n.

кухня, храна.

Статия >>

controversia, ae (f) n.

спор.

Статия >>