Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 3

audiēns, entis (m) (f) adi.

слушател.

Статия >>

colo, colui, cultus 3 v.

наглеждам, обработвам, занимавам се, обитавам, населявам, живея, грижа се, съблюдавам, усъвършенствам, украсявам, почитам, тача, почитател.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>