Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 4

colo, colui, cultus 3 v.

наглеждам, обработвам, занимавам се, обитавам, населявам, живея, грижа се, съблюдавам, усъвършенствам, украсявам, почитам, тача, почитател.

Статия >>

frequēns, entis (m) n.

многочислен, в голямо количество, в достатъчно количество, много посещаван, многолюден, изпълнен, покрит, богат, често присъстващ, постоянен, обикновен, чест.

Статия >>

adolēscēns (m) (f) , gen. sg. entis обикн. adulēscēns adi.

подрастващ, млад, младеж, юноша, млад човек.

Статия >>

audiēns, entis (m) (f) n.

слушател.

Статия >>