Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

резултати на страница: 20 / общо страници : 1 / текуща страница: 1 / намерени резултати 8

cupīdo, inis (f) n.

силно желание, жажда.

Статия >>

crimen, inis (n) n.

обвинение, предмет на обвинение, престъпление, вина.

Статия >>

carmen, inis (n) n.

песен, звук, стих, стихотворение, магьоснически думи, предсказание, формула, текст на закон, текст на клетва.

Статия >>

agmen, inis (n) n.

течение, движение, поход, върволица, тълпа, стадо, войска, походна колона, борба, сражение.

Статия >>

Cupido, inis (m) n.

Купидон, бог на любовта.

Статия >>

cōnsuētūdo, inis (f) n.

навик, обичай, привичка, отношения, връзки, интимни връзки.

Статия >>

cōgnōmen, inis (n) n.

презиме, фамилно име, прякор, прозвище, име.

Статия >>

certamen, inis (n) n.

борба, състезание, сражение, бой.

Статия >>